top of page

Fair Deal har blitt Miljøfyrtårn-sertifisert

Endelig!


Vi har fått annerkjennelse for vårt målrettede arbeid og er blitt et godkjent fyrtårn – Miljøfyrtårn! En annerkjennelse som viser at vår miljøpolicy fungerer.


Vår miljøpolicy ble konkretisert for flere år siden. Vi så viktigheten i å ta vårt samfunnsansvar, viktigheten om å stille miljøkrav til våre partnere og produsenter bla i Østen. Men det var først vinteren 2020 vi tok skrittet og startet prosessen med å få vår virksomhet sertifisere.


Sertifiseringsprosessen består av over 50 punkter/kriterier som måtte oppfylles. Det måtte også velges en miljøansvarlig i bedriften. Vedkommende fikk ansvaret for å ta prosessen fra start og jobbe målrettet for å oppfylle kriteriene til den dagen sertifisøren skulle gjennomgå vår bedrift, våre rutiner, våre klima og miljømål. Kurs og veiledninger ble gjennomført som webinar.


Samtlige ansatte har vært involvert gjennom hele prosessen med blant annet idebank. Her kom det inn mange gode innspill på forbedringspotensialet på dagens rutiner og nye punkter som var forslag til nye tiltak.

Vi kan alltid strekke oss mot å bli bedre her er noen av målene som ble satt for 2020:

- Tilby ansatte frukt og grønt ukentlig. Sunnere felleslunch

- Oppfordre alle våre leverandører til å få en tredjeparts miljøsertifisering

- Øke miljøsertifiserte leverandører/produsenter fra 10 til 15

- Jobbe videre med å redusere emballasjen på utsendinger, velge resirkulert emballering

- Foretrekke miljømerkede produkter å velge det når det er mulig. (kontorrekvisita, vaskemiddel, markedsmateriell etc.) Øke minst 10%

Prosessen har gitt oss enda mer miljøbevisste ansatte og oppfordrer samtidig alle bedrifter til å sertifisere seg og vise samfunnsansvar!

Nå gleder vi oss til å motta annerkjennelsen fra Stiftelsen Miljøfyrtårn, overrekt av ordføreren i Grimstad.

«Vår bedrift tar arbeidsmiljø og ytre miljø på alvor. Det handler om vårt samfunnsansvar, vårt omdømme og vår troverdighet. Vi skal være en bedrift som tilbyr miljøvennlige løsninger i alle våre oppdrag.» Fair Deal AS
MILJØFYRTÅRN - Sertifisering og miljøledelse - Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. - Gjennom et digitalt system får virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gir virksomheter gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. - Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn. - Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. - Over 6400 virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Med tilpassede kriterier for over 80 ulike bransjer, gjør Miljøfyrtårn bærekraft konkret og lønnsomt. - Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. - Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. - Sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer.


Comentarios


bottom of page