top of page

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Skjema for reklamasjon
arrow&v
Upload File
Upload File
Upload File

Takk for din henvendelse!

Angreskjema - Fyll ut og send inn dersom du ønsker å gå fra avtalen

Jeg/vi underetter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av varer og/eller tjenester fra Fair Deal AS.

Takk for din henvendelse!

bottom of page