top of page

Om oss

Vi er en løsningsorientert samarbeids- og innkjøpspartner som bruker vårt store internasjonale nettverk, erfaring og kunnskap til det beste for deg som kunde. Vi løser ditt behov for å få varer til en riktig kostnad og vi kvalitetssikrer leveranser til ditt lager, og installerer på byggeplass. Våre ansatte har mer enn 20 års erfaring fra å jobbe med kulturkrevende land. Vi har utviklet solide metoder, og ikke minst har vi lokale ansatte i Latvia, Kina og på Sri Lanka som bidrar med kvalitetssikring samt  fremforhandler best mulig innkjøpsavtaler for våre kunder. Vi er spesialisert innen kjøp fra Kina, Sri Lanka, India, Sør Afrika og landene i Baltikum. Vi har miljøfokus i alle ledd.

Bisnode AAA logo - høyeste kredittverdighet Fair Deal

StartBANK

Fair Deal er godkjent i StartBANK t.o.m 8. mars 2021. StartBANK er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge, til støtte for seriøse leverandører og med oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Over 6000 leverandører er evaluert på grunnlag av  forhåndsbestemte godkjenningskriterier, og StartBANK en rettferdig, åpen og sikker løsning for valg av pålitelige leverandører. Dette gir leverandørene mulighet til å konkurrere på like vilkår og bidrar til bruk av seriøse aktører, og skaper nye forretningsmuligheter for både innkjøpere og leverandører.

StartBank
StartBank_Logo.png

Miljø

Vår bedrift tar arbeidsmiljø og ytre miljø på alvor. Det handler om vårt samfunnsansvar, vårt omdømme og vår troverdighet. Vi skal være en bedrift som tilbyr miljøvennlige løsninger i alle våre oppdrag.


Fair Deal As har i dag et internt miljøstyresystem. Miljøstyring brukes for å regulere virksomheters innvirkning på ytre miljø. Det innebærer at en virksomhet formulerer miljøpolitikk og miljømål for å styre aktiviteter, produkter og tjenester. Dette foregår ofte integrert i bedriftens andre styrings- og ledelsesfunksjoner. 


Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. En sertifisert virksomhet oppfyller kriterier tilpasset egen drift og bransje, og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Et Miljøfyrtårn-sertifikat tildeles etter en uavhengig vurdering av en sertifisør. Hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Du kan se rapporten her.

Miljø
Miljofyrtarn_-_v1_-_Banner_1920x1080px.j

Etisk handel/Fairtrade

Allerede i firmanavnet vårt ligger vårt ønske om at vi og alle våre kontaktpunkt skal opptre fair, i forhold til menneskeverd, lover, regler og god forretningsskikk.  


Vi streber daglig etter at alle våre produsenter og leverandører følger internasjonale regler og retningslinjer som følger Social Accountability 8000. SA8000 er en forkortelse for Social Accountability 8000. Det er en internasjonal standard for etiske retningslinjer (codes of conduct) for bedrifter, med fokus på ansattes arbeidsforhold. En SA8000-sertifisert bedrift har blitt kontrollert av et uavhengig firma. SA8000 retter seg i første rekke mot fabrikker (produsenter), og ikke tjenestebedrifter. 

 

Dette innebærer:

 • Forbud mot barnearbeid

 • Forbud mot tvangsarbeid

 • Arbeidernes helse og sikkerhet skal være ivaretatt

 • Arbeidstidsbestemmelser

 • Lik lønn for likt arbeid; forbud mot diskriminering

 • Organisasjonsfrihetsrett til felles forhandlinger 

 • Forbud mot fysisk avstraffelse og mobbing

 • En lønn som dekker basisbehovene


SA8000 tar utgangpunkt i en rekke ILO-konvensjoner (International Labour Organisation), FN's menneskesrettighetserklæring, FNs konvensjon om barnets rettigheter og FNs konvensjon om å avskaffe diskriminering av kvinner. Der den lokale lovgivningen er strengere enn disse konvensjonene, gjelder denne. Sertifiserte bedrifter skal også ha et dokumentasjonssystem for å håndtere kravene. 

Etisk Handel

Universell utforming

1.1.2018 ble "Likestillings- og diskrimineringsloven" oppdatert. Loven skal gi alle en lik mulighet.
Enklere og bedre for alle. Idéen med universell utforming er altså å lage hovedløsningen så brukervennlig at det i liten grad skal være behov for spesialløsninger ved siden av. 


På den måten oppnår vi:

 • Færre spesialløsninger å utvikle og holde ved like

 • Få spesialløsninger for "de med funksjonshemninger"

 • Løsninger som er enklere og bedre for alle

 • Flere måter å bruke løsningen på

 • Mulighet for at fler kan bruke løsningene


Vi liker å kalle det "design for alle"!

Universel utforming
bottom of page